Dawkowanie CBD krok po kroku

Dawkowanie CBD krok po kroku
Crystalweed cannabis z Unsplash

Przy decydowaniu się na stosowanie olejków konopnych jednym z istotnych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć jest to, jak produkt powinien być dawkowany. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że nie ma dawki, która jest idealna w każdej sytuacji i dla każdej osoby. Na różnice w dawkowaniu wpływać będzie między innymi masa oraz wiek osoby zażywającej. Znaczenie ma również to na jakie objawy stosowany ma być olej. Przy występowaniu chorób z silnymi objawami stosowane dawki powinny być znacznie większe.

Różne stężenia olejków konopnych

Na rynku olejków konopnych można spotkać się z bardzo różnymi stężeniami CBD w poszczególnych preparatach. Różnice sięgają od jednego miligrama w dawce, aż po setki miligramów. Jednocześnie na ma jednolitych standardów związanych z tym jak powinno się dawkować olejki konopne. Z tego powodu przy decydowaniu się na produkty o większych stężeniach, które stosowane są przy poważniejszych chorobach warto skonsultować się ze specjalistą. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy zażywa się w sposób regularny leki. Natomiast przy stosowaniu olejów w formie suplementów niezbędne jest dopasowanie dawki do indywidualnych potrzeb. Za bezpieczną można uznać dawkę, która wynosi dwadzieścia pięć miligramów CBD przyjmowaną dwa razy dziennie. Jednak osoby początkujące mogą zaczynać od mniejszych dawek, które nie przekraczają dawki dziesięciu miligramów przy olejach o najniższym stężeniu.

Dawkowanie oleju cbd

Gdy po raz pierwszy chce się zastosować oleje CBD w formie doustnej warto rozpoczynać od jak najmniejszych dawek. Dawka dziesięciu miligramów CBD może być wystarczająca. Stopniowo można taką dawkę zawsze zwiększać, aby zwiększyć efekty. Przy profilaktycznym stosowaniu olejów CBD jako naturalnego suplementu nie ma większego powodu, aby decydować się na bardzo duże dawki. Nie jest również konieczne, aby decydować się na preparaty o bardzo dużym stężeniu. Nawet oleje o najniższym stężeniu, czyli pięć procent zawartości CBD będą wystarczające.

W przypadku występowania chorób oraz poważnych objawów stosowane dawki muszą być znacznie większe. Najlepszym rozwiązaniem jest w takim przypadku skonsultowanie się z lekarzem. Wówczas można dokładnie ustalić skuteczną oraz bezpieczną dawkę. Takie konsultacje mają szczególnie duże znaczenie, gdy regularnie zażywa się leki. Jeśli chce się samodzielnie zastosować oleje CBD wówczas warto zapoznać się ze wskazanymi dawkami przy konkretnych chorobach. Wskazane porcje wynoszą:

– jeden miligram CBD doustnie, aby zwiększyć apetyt przy chorobach nowotworowych,

– dwieście do trzystu miligramów CBD w formie doustnej przy leczeniu padaczki,

– od czterdziestu do stu pięćdziesięciu miligramów dziennie przy leczeniu zaburzeń snu,

– od czterdziestu do ponad tysiąca miligramów przy leczeniu schizofrenii.

Jeśli chce się zastosować bardzo duże dawki oleju CBD trzeba brać pod uwagę, że terapia może trwać określony czas. Najczęściej takie terapie nie przekraczają sześciu tygodni. Innym rozwiązaniem jest stosowanie większych dawek CBD z przerwami.

Więcej dowiesz się na https://purehemp.pl/baza-wiedzy/dawkowanie-cbd-jak-stosowac-olej-cbd/

PODZIEL SIĘ: